KEMAHIRAN BAHASA

KATA PEMERI
Kata pemeri berfungsi menjadi penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam ayat.Kata pemeri juga berfungsi sebagai penegas predikat dalam ayat.
i. Ialah
  -  Hadir di hadapan frasa nama sahaja.
 - Ayat contoh :
    a) Budak perempuan itu ialah adik saya yang bongsu.


ii. Adalah
-         Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi sahaja.
-         Ayat contoh:
        a) Air tebu yang dibeli oleh ayah adalah untuk saya sahaja.
        b) Adik memberitahu bahawa keadaan ayah dan ibu adalah baik.

0 comments:

Post a Comment