KEMAHIRAN BAHASA

Kata nafi
Kata nafi berfungsi untuk menidakkan sesuatu pernyataan.

i. Tidak
   -   Digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.
   -   Ayat contoh :
      a) Aiman tidak dapat menjawab soalan itu dengan tepat.
      b) Baju baru kakak tidak cantik.
ii. Bukan
-         Digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi.
-         Ayat contoh :

a) Buku itu bukan buku saya.

b) Kehidupannya menjadi susah bukan kerana kemiskinan tetapi kerana   
     sikapnya yang malas bekerja.


0 comments:

Post a Comment