KEMAHIRAN BAHASA

Kata Ganda bermaksud proses mengulangi sesuatu perkataan samada secara seluruh atau bahagian- bahagian  tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.


Jenis kata ganda  
Contoh
Kata ganda  penuh
Meja-meja,
anak-anak,
obor-obor,
buku-buku,
bola-bola

Kata ganda separa
Sesiku,
lelaki,
dedaun,
lelabah ,
rerama

Kata ganda  berentak
Bengkang-bengkok, dentam-dentum,
desas-desus ,
compang-camping ,
dolak-dalik

KEMAHIRAN BAHASA

Kata penegas (partikel) ialah kata tugas yang digunakan untuk menegaskan atau memberi penekanan pada sesuatu.


Penegas bercantum
Fungsi
-kah
Menyatakan pertanyaan

-tah
Menyatakan pertanyaan pada diri sendiri

-lah
Menguatkan maksud perkataan.Ayat contoh :

1. Siapakah lelaki yang datang tadi?

2. Apatah nasibku hari ini?

3. Janganlah kamu bermasam muka.

KEMAHIRAN BAHASA

Bahasa istana ialah bahasa yang digunakan untuk golongan raja di istana .


PERKATAAN
MAKSUD
beradu
tidur
berkenan
sudi
murka
marah
bersiram
mandi
iram-iram
payung
mangkat
meninggal dunia
kerabat
saudara-mara
gering
sakit
santap
makan
kaus
sepatu/kasut
bersemayam
duduk/tinggal
nobat/tabal
lantik