KEMAHIRAN BAHASA

Kata penegas (partikel) ialah kata tugas yang digunakan untuk menegaskan atau memberi penekanan pada sesuatu.


Penegas bercantum
Fungsi
-kah
Menyatakan pertanyaan

-tah
Menyatakan pertanyaan pada diri sendiri

-lah
Menguatkan maksud perkataan.Ayat contoh :

1. Siapakah lelaki yang datang tadi?

2. Apatah nasibku hari ini?

3. Janganlah kamu bermasam muka.

0 comments:

Post a Comment